AOR

דיוני שומה והליכי שומה

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר במיסים העוסק בנושא: "דיוני שומה" ו"הליכי שומה" לפי פקודת מס הכנסה.

מדובר בספר חובה לכל רו"ח, יועץ מס ועו"ד שמייצגים נישומים במס הכנסה.

הספר כולל את כל הוראות החוק, הפסיקה והפרקטיקה בנושא דיוני השומה והליכי השומה, לפי פקודת מס הכנסה.

הספר כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • סמכויותיו של פקיד השומה.
 • סמכות לדרוש "הצהרות הון" וייחוס הפרשי הון בלתי-מוסברים.
 • התייצבות לדיון, כניסה למקום העסק, סמכות תפיסה, הזמנה לעדות.
 • איסוף מידע מעסקים אחרים.
 • חובת הגשת דוח שנתי, תכנון מס חייב בדיוח.
 • מה חייבים לצרף לדוח השנתי והסנקציות.
 • אחריות רואה-החשבון על הדוחות הכספיים.
 • שומה עצמית.
 • שלב א' - דיון שומה.
 • שומה 01, "שומה לפי מיטב השפיטה" (בהסכמה וללא הסכמה).
 • אישור המנהל להארכת תקופת התיישנות השומה (שנה רביעית).
 • פתיחת שומות לפי סעיף 147 לפקודה.
 • תיקון טעות בשומה.
 • "כללי הצדק הטבעיים", "עקרון השוויון", חובת ההנמקה.
 • "הסכם שומות" - דיני חוזים, עריכת שומות נאותות.
 • שומה בהיעדר דוח.
 • שומה חלקית - תכנון מס חייב בדיווח.
 • השגה (שלב ב').
 • גילוי מסמכים.
 • התיישנות השגה וערעור לבית המשפט המחוזי.
 • ועוד... ועוד... ועוד....


להורדת "תוכן העניינים" - לחץ כאן.


להורדת "פרק לדוגמא" - לחץ כאן.


מחירו של הספר רק 290 ש"ח (כולל מע"מ ומשלוח)

לרכישה בכרטיס אשראי - לחץ כאן והספר בדרך אלייך!

ניתן לשלוח שיק לת.ד. 2500, חיפה 31024, לפקודת: איילת אור בע"מ.

ניתן לרכוש בטלפון: 04-8507548