AOR

     דף הבית        פרגונים        מועדון הנדל"ן        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

השתלמויות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

 
שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
כנס: תמ"א 38 ופינוי-בינוי מקרקעין  19/12/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד גיא פרבמן 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג דיירים בתמ"א 38 ופינוי-בינו - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג יזמים בתמ"א 38 ופינוי-בינוי - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סדנת ארנונה עירוניתמיסים, מקרקעין23/1/19
16:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מכר דירות מגוריםמקרקעין, מיסים19/2/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן-משה, עו"ד גיא פרבמן, עו"ד שחר פטל980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מס שבח ומס רכישה
מיסים, מקרקעין19/2/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן-משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
רכישת דירות מגורים יד שניה - בדיקות מקדמיות וניסוח הסכמי מכר - הלכה למעשה
מקרקעין19/2/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
רכישת דירות מגורים מיזם, קבלן ומחיר למשתכן - הלכה למעשה
מקרקעין19/2/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
רכישת דירות מגורים במסגרת קבוצת רכישה - מודל מומלץ 2019
מקרקעין19/2/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף במיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים3/4/19
5/6/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד טל בן-משה, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון1,890 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים3/4/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד טל בן-משה980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק מיסוי מקרקעין - הבסיס, ההגדרות, מבוא, הטלת המס, שווי מכירה ורכישה ועוד מקרקעין, מיסים3/4/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הניכויים והפחת בחישוב מס השבח מקרקעין, מיסים3/4/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שי ארז 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין - סקירה מקיפה מקרקעין, מיסים3/4/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה - המדריך המלא מקרקעין, מיסים3/4/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים5/6/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי מס השבח במכר דירות מגורים - הלכה למעשה מקרקעין, מיסים5/6/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי השומה והפרוצדורה במיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים5/6/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מערכת המייצגים - דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין - הלכה למעשה מקרקעין, מיסים5/6/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן אלון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה למיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים5/6/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
איגודי מקרקעין וחברות בית - המדריך המלא מקרקעין, מיסים17/7/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים, מקרקעין17/7/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל (עבודה אצל מעסיק ישראלי בחו"ל, עבודה כשכיר בחברה זרה, הכנסות בשנת שבתון בחו"ל, הכנסות ממקרקעין בחו"ל ועוד) מיסים, מקרקעין30/7/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עסקאות במקרקעין - סוגיות מתקדמותמקרקעין, מיסים4/9/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מיסים, מקרקעין4/9/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הדור הבא של יזמות הנדל"ן בישראל מקרקעין4/9/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה - מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה מיסים, מקרקעין4/9/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - היבטי מיסוי מיסים, מקרקעין4/9/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן אלון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38 ופינוי-בינוימקרקעין26/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן, עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - סקירה מקיפה מקרקעין26/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהליכי תמ"א 38 ופינוי בינוי - הפרקטיקה מקרקעין, מיסים26/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א 38 ופינוי-בינוי - התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן מקרקעין26/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי תמ"א בעיריית תל-אביב - תוכנית הרובעים - ייצוג יזמים ודיירים מקרקעין26/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.