AOR

     דף הבית        פרגונים        מועדון הנדל"ן        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

השתלמויות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

 
שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
מיסוי אמריקאי - חובת הגשת דוח שנתי בארה"ב מיסים 18/10/17
15:30-17:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח טל שוורץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פרקטיים בניהול חשבונות של חברות תמ"א 38 מקרקעין, מיסים 18/10/17
17:15-18:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אושרת טוויתי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין מקרקעין , מיסים 24/10/17
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) רמי אריה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עקרונות מיסוי ההתחדשות העירונית  מקרקעין , מיסים 24/10/17
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מגמות במחירי הנדל"ן - במה כדאי להשקיע ? מקרקעין 24/10/17
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבוצות רכישה - מודל 2017 - הגנת זכויות הרוכשים מקרקעין 24/10/17
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
השקעות ישראלים בארה"ב - היבטי מיסוי אמריקאי מיסים 21/11/17
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח טל שוורץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף בדיני ארנונה מיסים , מקרקעין 28/11/17
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש 2,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים19/12/17
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן, עו"ד אורטל זלוף, עו"ד נעם שרעבי, עו"ד ערן פייביש, עו"ד (רו"ח) דורית בנימיני495 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
רישום זכויות במקרקעין -
החוזה, הדין ופרשנות בית המשפט
מקרקעין19/12/17
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן, עו"ד אורטל זלוף297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה וחקיקה במיסוי מקרקעיןמקרקעין19/12/17
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד נעם שרעבי297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היטלי פיתוח - מבוא והפחתת החבות במסמקרקעין19/12/17
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
נדל"ן בחברת בית ובחברה משפחתיתמקרקעין19/12/17
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) דורית בנימיני297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס:  השכרת נכסי מקרקעין -  המדריך המלא מקרקעין, מיסים16/1/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין - המדריך המלא מקרקעין, מיסים16/1/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
השכרת נכסי מקרקעין - היבטים משפטיים וטיפים לשוכר ולמשכיר
מקרקעין16/1/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ארנונה והיטלי השבחה     מקרקעין27/2/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש, ד"ר הנריק רוסטוביץ 397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
הפחתת חיובי ארנונהמקרקעין27/2/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היטלי השבחה - איך מתמודדים עם זה ?מקרקעין27/2/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס חישובי מס שבח ומילוי טפסים ודיוחים למיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים6/3/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אושרת טוויתי1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38   מקרקעין27/3/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) משה טרספולסקי, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
סוגיות מהפרקטיקה בייצוג דיירים ויזמים בעסקאות תמ"א 83מקרקעין27/3/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עריכת הסכמי תמ"א 38
טיפים מהפרקטיקה 
מקרקעין27/3/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מכר דירות מגורים מקרקעין, מיסים24/4/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש, עו"ד טל בן משה
397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
עריכת הסכמי מכר דירות
מקרקעין24/4/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים- מס שבח ומס רכישה- מורה נבוכים
מקרקעין, מיסים24/4/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הגשת דיווחים לטאבו ולמיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים22/5/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף,עו"ד אורית קוך397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
דיווחים מקוונים לטאבו ולמיסוי מקרקעין - הפרקטיקה
מקרקעין, מיסים22/5/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טפסי מש"ח- הלכה למעשה
מקרקעין, מיסים22/5/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוק התכנון והבנייה  מקרקעין19/6/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש 397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
מבוא וסקירה כללית להוראות חוק התכנון והבנייה
מקרקעין19/6/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
"רפורמת המרפסות" - מה פטור מקבלת היתר, והליך קבלת ההיתרים - הלכה למעשה
מקרקעין19/6/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעיון24/7/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד אורית קוך 397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
התחדשות עירונית - היבטי מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין24/7/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין24/7/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38, פינוי-בינוי ועסקאות קומבינציה - היבטי מסמקרקעין, מיסים7/8/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אושרת טוויתי1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים16/9/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח סלי אילון1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעין16/10/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד אורית קוך
397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
מס רכישה - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין16/10/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקרקעין - מתנות וירושות - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין16/10/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: רכישת דירה מקבלן  מקרקעין7/11/18
17:30-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף   397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג רוכשים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין7/11/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג קבלנים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין7/11/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי-בינוי מקרקעין 19/12/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף 397 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג דיירים בתמ"א 38 ופינוי-בינו - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין19/12/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג יזמים בתמ"א 38 ופינוי-בינוי - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין19/12/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.