AOR

     דף הבית        פרגונים        מועדון הנדל"ן        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

השתלמויות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

 
שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
כנס: מכר דירות מגורים מקרקעין, מיסים 24/4/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש, עו"ד טל בן משה
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
עריכת הסכמי מכר דירות
מקרקעין 24/4/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים- מס שבח ומס רכישה- מורה נבוכים
מקרקעין, מיסים 24/4/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הגשת דיווחים לטאבו ולמיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 22/5/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף,עו"ד אורית קוך 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
דיווחים מקוונים לטאבו ולמיסוי מקרקעין - הפרקטיקה
מקרקעין, מיסים 22/5/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טפסי מש"ח- הלכה למעשה
מקרקעין, מיסים 22/5/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוק התכנון והבנייה  מקרקעין 19/6/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
מבוא וסקירה כללית להוראות חוק התכנון והבנייה
מקרקעין 19/6/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
"רפורמת המרפסות" - מה פטור מקבלת היתר, והליך קבלת ההיתרים - הלכה למעשה
מקרקעין 19/6/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעיון 24/7/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד אורית קוך 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
התחדשות עירונית - היבטי מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין 24/7/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין 24/7/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38, פינוי-בינוי ועסקאות קומבינציה - היבטי מס מקרקעין, מיסים 7/8/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אושרת טוויתי 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 16/9/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח סלי אילון 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעין 16/10/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד אורית קוך
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
מס רכישה - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין 16/10/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקרקעין - מתנות וירושות - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין 16/10/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: רכישת דירה מקבלן  מקרקעין 7/11/18
17:30-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף   397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג רוכשים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 7/11/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג קבלנים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 7/11/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי-בינוי מקרקעין  19/12/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג דיירים בתמ"א 38 ופינוי-בינו - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג יזמים בתמ"א 38 ופינוי-בינוי - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.