AOR

הירשם בחינם לקבלת "עדכוני מיסים" :

שקופיות מס 2011

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר הכולל 930 (!!!) שקופיות פרקטיות בנושא דיני-מיסים.

הספר מהווה כלי-עזר שימושי ל: רואי-חשבון, יועצי-מס, עורכי-דין, מנהלי-חשבונות, חשבי-שכר, חשבים ועוד.

הספר כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • מיסוי היחיד (מבוא, מדרגות ושיעורי המס, זיכויים ונקודות זיכוי, ניכויים מותרים, פטורים ממס, הטבות במס לעולים ותושבים חוזרים, פריסת הכנסה, הכנסת עבודה).
 • מיסוי הרכבים בעסק.
 • חובת הגשת דוח שנתי (והפטורים).
 • מבוא למיסוי בינלאומי.
 • הוני או פירותי, מועד אירוע המס.
 • מיסוי השכרת נכסי מקרקעין.
 • מיסוי מקרקעין (מבוא, פטורים ממס, חישוב מס השבח, מס רכישה, הליכי שומה).
 • קיזוזי הפסדים.
 • דיוני שומה והליכי שומה – מס הכנסה ומע"מ.
 • הוראות ניהול ספרים, ריכוז ה"תוספות" להוראות ופסילת ספרים.
 • ניכוי מס במקור.
 • דיווח מקוון למע"מ.

הספר מעודכן לחודש למרץ 2011 (מידי שנה צפויה לצאת מהדורה מעודכנת).

להורדת "תוכן העניינים", לחץ כאן.

להורדת עמודים לדוגמא, לחץ כאן.


elad@aor.co.il © כל הזכויות שמורות, איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל.
עיצוב: אורית וידרמן