AOR

הירשם בחינם לקבלת "עדכוני מיסים" :

שקופיות מס 2013 - כרך א'

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר הכולל 774 (!!!) שקופיות פרקטיות בנושא דיני-מיסים. 

הספר מהווה כלי-עזר שימושי ל: רואי-חשבון, יועצי-מס, עורכי-דין, מנהלי-חשבונות, חשבי-שכר, חשבים ועוד.

הספר כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • מיסוי הכנסות, מדרגות ושיעורי המס.
 • ניכוי הוצאות (מצגת מקיפה).
 • חישוב מאוחד-נפרד, ו"מיסוי התא המשפחתי".
 • זיכויים ממס ונקודות זיכוי.
 • הכנסות פטורות ממס.
 • הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
 • פריסת הכנסות.
 • תיקון 187 לפקודה (ועדת טרכטנברג).
 • דיווח מקוון למע"מ.
 • הרפורמות בחוק מע"מ (תיקונים 37 עד 42).
 • מועד אירוע המס.
 • מילוי טפסים למוסדות.
 • הצהרות הון.
 • הוראות ניהול ספרים.
 • ניהול פנקסי חשבונות של "מוסד" (מלכ"ר).
 • ה"תוספות" להוראות ניהול ספרים.
 • פסילת ספרים - עילות, סעדים וסנקציות.

להורדת "תוכן העניינים", לחץ כאן.

להורדת עמודים לדוגמא, לחץ כאן.

להורדת "משובים מלקוחות" (ממהדורות קודמות), לחץ כאן.

מחירו של הספר:
רק 598 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח.

לרכישה בכרטיס אשראי - לחץ כאן, או התקשר ל: 04-8507548

ניתן לשלוח שיק לת.ד. 2500, חיפה 31024, לפקודת: איילת אור בע"מ.

ניתן לרכוש את שני הכרכים: "שקופיות מס 2013 - כרך א'" ו"שקופיות מס 2013 - כרך ב'"
במחיר מוזל של: 998 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח.


elad@aor.co.il © כל הזכויות שמורות, איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל.
עיצוב: אורית וידרמן