AOR

הירשם בחינם לקבלת "עדכוני מיסים" :

שקופיות מס 2013 - כרך ב'

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר הכולל 775 (!!!) שקופיות פרקטיות בנושא דיני-מיסים. 

הספר מהווה כלי-עזר שימושי ל: רואי-חשבון, יועצי-מס, עורכי-דין, מנהלי-חשבונות, חשבי-שכר, חשבים ועוד.

הספר כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • מיסוי מקרקעין.
 • פטור ל"דירת מגורים מזכה".
 • מס רכישה.
 • חישוב מס השבח
 • מיסוי מקרקעין - הצהרות, הודעות והליכי שומה.
 • מיסוי השכרת נכסי מקרקעין.
 • מיסוי בינלאומי.
 • הכנסת עבודה.
 • מיסוי הרכבים בעסק.
 • ביטוח לאומי.
 • הוני או פירותי?
 • שיקולי ההתאגדות העסקית.
 • חובת הגשת דוח שנתי, טופס 6111 ודוחות שלישוניים.
 • דיוני שומה והליכי שומה.
 • קיזוזי הפסדים.
 • ניכוי מס במקור.

להורדת "תוכן העניינים", לחץ כאן.

להורדת עמודים לדוגמא, לחץ כאן.

להורדת "משובים מלקוחות" (ממהדורות קודמות), לחץ כאן.

מחירו של הספר:
רק 598 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח.


לרכישה בכרטיס אשראי - לחץ כאן, או התקשר ל: 04-8507548

ניתן לשלוח שיק לת.ד. 2500, חיפה 31024, לפקודת: איילת אור בע"מ.

ניתן לרכוש את שני הכרכים: "שקופיות מס 2013 - כרך א'" ו"שקופיות מס 2013 - כרך ב'"
במחיר מוזל של: 998 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח.


elad@aor.co.il © כל הזכויות שמורות, איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל.
עיצוב: אורית וידרמן