AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס מיסוי היחיד מיסים 17/4/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רו"ח אלעד רוזנטל 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי פרישה ויעוץ פנסיוני פנסיה, מיסים 24/4/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' איילה אבני, רו"ח אייל מנדלאוי 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
יעוץ ותכנון פנסיוני
פנסיה, מיסים 24/4/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' איילה אבני 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי פרישה
פנסיה, מיסים 24/4/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל מנדלאוי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מכר דירות מגורים מקרקעין, מיסים 24/4/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש, עו"ד טל בן משה
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
עריכת הסכמי מכר דירות מגורים
מקרקעין 24/4/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים- מס שבח ומס רכישה- מורה נבוכים
מקרקעין, מיסים 24/4/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי היחיד  מיסים25/4/18
9:00-16:00
ההסתדרות 60, חיפה
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף בדיני ביטוח לאומי למייצגים ביטוח לאומי 16/5/18
13/6/18
11/7/18
14:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 3,800 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי - מבוא, מעמד מבוטחים וגמלאות ביטוח לאומי 16/5/18
14:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי פרישה - מתיאוריה לפרקטיקה  פנסיה, מיסים 22/5/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס, מר אבי ברוק
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
עיקרי תיקון 190- התיאוריה והישום המעשי
פנסיה, מיסים 22/5/18
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טפסים ודוגמאות מעשיות - תיקון 190
פנסיה, מיסים 22/5/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי ברוק 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הגשת דיווחים לטאבו ולמיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 22/5/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף, עו"ד אורית קוך 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
דיווחים מקוונים לטאבו ולמיסוי מקרקעין - הפרקטיקה
מקרקעין, מיסים 22/5/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טפסי מש"ח- הלכה למעשה
מקרקעין, מיסים 22/5/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הצלחה עסקית העשרה עסקית 29/5/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר ערן שטרן, גב' בטי נעים שרם
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
הצלחה היא לא "פוקס" - תגליות עדכניות של מדע ההצלחה בעסקים
העשרה עסקית 29/5/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר ערן שטרן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכל אפשרי בקלות ובפשטות
העשרה עסקית 29/5/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' בטי נעים שרם 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי בינלאומי  מיסים 29/5/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חןעו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
חמי"ז וחנ"ז - הלכה למעשה
 מיסים 29/5/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
אמנות מס - המדריך המלא
פנסיה, מיסים 29/5/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
פיטורים כהלכה - המותר והאסור  דיני עבודה30/5/18
16:00-17:30
ההסתדרות 60, חיפה
בני קיויתי - יועץ מס297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליך גילוי מרצון - הלכה למעשה מיסים30/5/18
17:45-19:15
ההסתדרות 60, חיפה
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברות ארנק, דיבידנד כפוי ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות - המדריך המלא  מיסים30/5/18
19:30-21:00
ההסתדרות 60, חיפה
עו"ד (רו"ח) גיא חן297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי - דמי ביטוח, בסיס לתשלום דמי ביטוח וגביה מלא-שכירים ביטוח לאומי 13/6/18
14:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ניהול פיננסי משפחתי  העשרה עסקית 19/6/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס, רו"ח יגאל טולדנו 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
אפיקי השקעות ופיננסיים למשפחה
העשרה עסקית 19/6/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברת עושר בין-דורית
העשרה עסקית 19/6/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח יגאל טולדנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוק התכנון והבנייה  מקרקעין 19/6/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
מבוא וסקירה כללית להוראות חוק התכנון והבנייה
מקרקעין 19/6/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
"רפורמת המרפסות" - מה פטור מקבלת היתר, והליך קבלת ההיתרים - הלכה למעשה
מקרקעין 19/6/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ערן פייביש 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה - שעות עבודה ומנוחה  דיני עבודה 26/6/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בני קיויתי - יועץ מס, עו"ד רם גמליאל 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
חוק שעות עבודה ומנוחה - סוגיות נבחרות
דיני עבודה 26/6/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בני קיויתי - יועץ מס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חובת רישום שעות עבודה - פסיקה עדכנית ופרקטיקה
דיני עבודה 26/6/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי בעלי מקצועות חופשיים ונאמנויות  מיסים 26/6/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און , עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
סוגיות מיסוי בעלי מקצועות חופשיים
 מיסים 26/6/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
נאמנויות בדיני המס
 מיסים 26/6/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים  מיסים27/6/18
16:00-17:30
ההסתדרות 60, חיפה
עו"ד (רו"ח) גיא חן297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה  דיני עבודה27/6/18
17:45-19:15
ההסתדרות 60, חיפה
בני קיויתי - יועץ מס297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים ולהב 433  מיסים27/6/18
19:30-21:00
ההסתדרות 60, חיפה
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי - גביה ממעבידים, עובדים "מיוחדים", תושבות, הכנסות מחו"ל, מייצגים ודמי ביטוח בריאות ביטוח לאומי 11/7/18
14:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקור - המדריך המלא  מיסים 17/7/18
9:00-12:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד (רו"ח) גיא חן 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
קיזוזי הפסדים וזיכוי מס זר
 מיסים 17/7/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור המדריך המלא
 מיסים 17/7/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי אמריקאי וה-FATCA     מיסים 17/7/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, רו"ח עופר ברגב 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
הסכם ה-FATCA היישום בישראל
 מיסים 17/7/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
המדריך לקראת דוחות מס אמריקאיים
 מיסים 17/7/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח עופר ברגב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעיון 24/7/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד אורית קוך 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
התחדשות עירונית - היבטי מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין 24/7/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין
 מיסים, מקרקעין 24/7/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה דיני עבודה 24/7/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בני קיויתי - יועץ מס, עו"ד רם גמליאל
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
פיטורים כהלכה - המותר והאסור
דיני עבודה 24/7/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בני קיויתי - יועץ מס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
אכיפה מוגברת של משרד התמ"ת - איך נערכים מראש?
דיני עבודה 24/7/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38, פינוי-בינוי ועסקאות קומבינציה - היבטי מס מקרקעין, מיסים 7/8/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אושרת טוויתי 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני משפחה וירושה העשרה עסקית 28/8/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עפרה זיו, עו"ד חגית לב
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
דיני ירושה ועשיית צוואה
 העשרה עסקית 28/8/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עפרה זיו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פיננסיים בהליך הגירושין
 העשרה עסקית 28/8/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד חגית לב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עבירות מס והלבנת הון העשרה עסקית, מיסים 28/8/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד רמי תמם
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
חוק איסור הלבנת הון היישום הפרקטי במשרדי רואי חשבון ועורכי דין
 העשרה עסקית 28/8/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים - טיפים למייצגים
 מיסים 28/8/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רמי תמם 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה ופסיקה  ביטוח לאומי 5/9/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יהושע בלנגה, עו"ד יפית מנגל 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
קצבאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה ופסיקה
ביטוח לאומי 5/9/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יהושע בלנגה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי גבייה וביקורת ניכויים בביטוח לאומי - עדכונים וטיפים מהפרקטיקה
ביטוח לאומי 5/9/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יפית מנגל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס:תכנוני מס  מיסים 5/9/18
17:30-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ענת טנא, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
תכנון מס חייב בדיווח ועמדות חייבות בדיווח - המדריך המלא
 מיסים 5/9/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ענת טנא 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנסות חייבות במס ו"סיווג" הכנסות - רענון, חידושים ותכנוני-מס
מיסים 5/9/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 16/9/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח סלי אילון 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוקי עידוד והטבות מיוחדות למשקיעים  מיסים 16/10/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
חוק עידוד השקעות הון - הלכה למעשה
מיסים 16/10/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק האנג'לים, ניכויים לחקירות מדעיות והטבות למשקיעים בחיפוש נפט וסרטים
 מיסים 16/10/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין  מיסים, מקרקעין 16/10/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד אורית קוך
397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
מס רכישה - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין 16/10/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקרקעין - מתנות וירושות - המדריך המלא
 מיסים, מקרקעין 16/10/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורית קוך 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ניכוי הוצאות מיסים 23/10/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ניכוי הוצאות (חיפה)  מיסים24/10/18
9:00-16:00
ההסתדרות 60, חיפה
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תכנוני פרישה לבעלי שליטה ובכירים  פנסיה 30/10/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר ברוך רוזנברג, מר עופר כהן   397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
תכנוני פרישה לבעלי שליטה
פנסיה 30/10/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר ברוך רוזנברג 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנוני פרישה לבעלי שכר גבוה ועובדים בכירים
פנסיה 30/10/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר עופר כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עדכוני חקיקה ופסיקה- מיסים ודיני עבודה  מיסים, דיני עבודה 30/10/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ענת ברקוביץ, מר בני קיויתי – יועץ מס 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים
 מיסים 30/10/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ענת ברקוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה
  דיני עבודה 30/10/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בני קיויתי – יועץ מס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי היחיד  מיסים  7/11/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
זיכויים ממס ונקודות זיכוי - המדריך המלא
 מיסים 7/11/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיפי 3(ט), 3(ט1) ו-3(י) לפקודה - מורה נבוכים
 מיסים 7/11/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: רכישת דירה מקבלן  מקרקעין 7/11/18
17:30-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף   397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג רוכשים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 7/11/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
ד"ר הנריק רוסטוביץ  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג קבלנים בהסכמי מכר דירות מקבלן - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 7/11/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: היערכות לסוף שנת המס 2018   מיסים  20/11/18
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
היערכות לסוף שנת 2018 - יחידים
 מיסים 20/11/18
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות לסוף שנת 2018 - תאגידים
 מיסים 20/11/18
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיזוגים, פיצולים ושינויי מבנה בעסקים  מיסים  20/11/18
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ענת ברקוביץ, עו"ד קובי כהן 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
חלק ה'2  לפקודה - שינויי מבנה - הלכה למעשה
 מיסים 20/11/18
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ענת ברקוביץ   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מעבר מיחיד לחברה ושינויי  מבנה בעסקים קטנים
 מיסים 20/11/18
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי רווחי הון (חיפה)  מיסים21/11/18
9:00-16:00
ההסתדרות 60, חיפה
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי רווחי הון מיסים 27/11/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ניהול משא ומתן עם רשויות המס  מיסים  12/12/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) רמי אריה, עו"ד קובי כהן 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס
 מיסים 12/12/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) רמי אריה  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מאחורי הקלעים בעבודתו של פקיד השומה
 מיסים 12/12/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני מיסים  מיסים  12/12/18
17:30-20:25
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלומי לזר, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
פחת והפחתות - המדריך המלא
 מיסים 12/12/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלומי לזר   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה וחברות ארנק - המדריך המלא
 מיסים 12/12/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי-בינוי מקרקעין  19/12/18
14:00-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
ייצוג דיירים בתמ"א 38 ופינוי-בינוי - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
14:00-15:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג יזמים בתמ"א 38 ופינוי-בינוי - טיפים מהפרקטיקה
 מקרקעין 19/12/18
15:45-17:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן ועו"ד אורטל זלוף  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קופות גמל ופנסיה - המדריך המלא מיסים, פנסיה 19/12/18
17:30-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 397 ₪ + מע"מ  לפרטים נוספים - לחץ כאן
מיסוי משיכות מקופות גמל, פנסיה וביטוחי מנהלים - מורה נבוכים
מיסים, פנסיה 19/12/18
17:30-19:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפקדות לגמל ופנסיה - הטבות מס
מיסים, פנסיה 19/12/18
19:15-20:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מרצה מומחה בתחום 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול ספרים מיסים 25/12/18
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 1,500 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול ספרים (חיפה)  מיסים26/12/18
9:00-16:00
ההסתדרות 60, חיפה
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל1,500 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.