AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
מיסוי רווחי הון - סוגיות מהפרקטיקהמיסים24/8/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינוי מבנה בעסקים - היבטי מס הכנסה  ומיסוי מקרקעיןמיסים24/8/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק מרצון של חברותתאגידים24/8/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שיווק, מיתוג וניהול דיגיטלי למשרדי רואי-חשבון ויועצי-מסעסקים24/8/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
גב' אביבית שוורץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: בקרות פיננסיות לעסקים ומגמות בשוק ההון והשקעות פיננסיות  עסקים7/9/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, מר מיקי קבליס680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוניעסקים7/9/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שוק ההון והשקעות פיננסיות – מגמות ועדכוניםעסקים7/9/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי דירות מגורים והתא-המשפחתי מיסים, מקרקעין 7/9/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, רו"ח ציקי קוטלר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המס במכירת דירות מגורים – מס שבח ומס רכישהמיסים, מקרקעין7/9/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס במסגרת פירוד התא המשפחתימיסים, מקרקעין7/9/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דגשים במיסוי התחדשות עירונית – עסקאות תמ"א ופינוי בינוימיסים, מקרקעין21/9/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א ופינוי בינוי - התנגשות אינטרסים בין הדיירים ליזמים והקבלןמקרקעין21/9/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיתוי ההכרה בחובות אבודים והפסדי הון – סוגיות חשובות מהפרקטיקהמיסים21/9/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי עסקאות אקראי – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעיןמיסים21/9/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גביית חובות מע"מ ומס הכנסה מבעלי המניות – התיאוריה והפרקטיקהמיסים20/10/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים20/10/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין20/10/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אייל מידני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברות – היבטים משפטייםתאגידים20/10/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנה וניהול של תזרים מזומנים – הלכה למעשהעסקים26/10/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו (מטבעות דיגיטליים) – סוגיות מהפרקטיקהמיסים26/10/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופיםמיסים26/10/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סיום העסקה של נשים בהריון - הפרקטיקהדיני עבודה26/10/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברת ארנק, חברה משפחתית וחברת ביתמיסים21/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי תאגידים – סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני חקיקה ופסיקהמיסים, תאגידים21/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב וקריאת דוחות מס אמריקאייםמיסים21/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס למפעל מועדףמיסים21/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מחדר החקירות של רשויות המס וחילופי מידע בינלאומיים מיסים28/11/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסיםמיסים28/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס (במישור הבינלאומי) מיסים28/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס עסקים (מימון המונים והצלחה עסקית) עסקים28/11/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מימון המונים – היבטים משפטייםעסקים28/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מהו גריט ואיך הוא משפיע על ההצלחה שלנועסקים28/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הקמת חברות זרות תאגידים12/12/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, רו"ח אלון אהרונוף680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברה קשורה מחוץ לישראל – מה צריך לקחת בחשבון? תאגידים12/12/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של חברות בארה"בתאגידים12/12/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס ערך מוסף מיסים12/12/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"ממיסים12/12/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בניכוי מס תשומותמיסים12/12/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים וזיכוי מס זר מיסים27/12/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוז הפסדים בישראל ובחו"למיסים27/12/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי מסי חוץמיסים27/12/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס רכישה ופטורים במיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין 27/12/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה – המדריך המלאמיסים, מקרקעין27/12/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטורים במיסוי מקרקעין – סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין27/12/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תכנון פרישה ופנסיה פנסיה 18/1/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירה מקיפה של התוכניות הפנסיוניות בישראלפנסיה18/1/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה - תקנות הניוד ואופטימיזציה של ההוןפנסיה18/1/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקדם המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאליתפנסיה18/1/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מוצרי חיסכון לגיל השלישי (קופת גמל להשקעה, איחוד קופות, קופת גמל תיקון 190 וכו') פנסיה18/1/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי היחיד מיסים 24/1/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה, שיעורי המס מיסים24/1/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי עובדים שכירים - טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו'מיסים24/1/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכויים ממס ונקודות זיכוי - המדריך המלאמיסים24/1/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה - סעיף 3(ט1) לפקודה - דוגמאות, תרגולים ופרקטיקה מיסים24/1/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס דיני עבודה למייצגים דיני עבודה 16/2/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבלה לעבודה ואיסור אפליה, הודעה לעובד, הסכם העבודה, יחסי עבודה, בית הדין לעבודה, מי נחשב לעובד ומבוא לחקיקת מגן דיני עבודה16/2/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר - סקירה מקיפה דיני עבודה16/2/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה מקיפה דיני עבודה16/2/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות - סקירה מקיפה דיני עבודה16/2/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מס ערך מוסף וצמצום שימוש במזומן מיסים 22/2/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק מע"מ - הגדרות חשובות, הטלת המס, מחיר העסקה, מקום העסקה, החייב במע"מ ומועד החיוב במע"מ מיסים22/2/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מע"מ בשיעור אפס - המדריך המלא מיסים22/2/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות - המדריך המלא מיסים22/2/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן מיסים22/2/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים מיסים21/3/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בענף התיירות מיסים21/3/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות לעובדים ומיסוי חברות הייטק ויזמים מיסים21/3/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
למה לי לעשות צוואה? דיני ירושה ועשיית צוואה עסקים21/3/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עפרה זיו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוני או פירותי, הטלת מס רווח ההון, הגדרות חשובות בחלק ה' לפקודה, שיעורי מס רווח ההוןמיסים28/3/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ביקורת חקירתית - איתור ומניעת מעילות בעסקעסקים28/3/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוחות מס אמריקאיים למייצגים ישראליםמיסים28/3/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
דור שאומברגר - יועץ מס אמריקאי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי מס שבח - הלכה למעשהמיסים, מקרקעין28/3/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוקי עידוד - הטבות מס בגין השכרת בנייניםמיסים, מקרקעין19/4/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות פטורות במע"מ - המדריך המלאמיסים19/4/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת דירות מגורים - סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין וחישובי המסמיסים, מקרקעין19/4/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו - מכשיר השקעה או פעילות עסקית ושיעורי המסמיסים19/4/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי בינלאומי ונאמנויות מיסים 24/4/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות במס הכנסה, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי ממס זר ומילוי טפסי 150 ונספח ד' - הלכה למעשהמיסים24/4/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, ושליטה וניהול מישראל - המדריך המלאמיסים24/4/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אמנות מס ו- MLI - המדריך המלאמיסים24/4/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
נאמנויות בדיני המס - המדריך המלא מיסים24/4/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגים דיני עבודה 17/5/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה - סקירה ויישום דיני עבודה17/5/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה דיני עבודה17/5/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה - יישום מעשי דיני עבודה17/5/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, מיילים, האזנה, פוליגרף וכו') דיני עבודה17/5/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אפרת מרקוס  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מוסד קבע באמנות המס - הלכה למעשה מיסים23/5/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות במדיה הדיגיטלית מיסים23/5/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים מיסים23/5/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים - המדריך המלא מיסים23/5/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי למייצגים ביטוח לאומי 20/6/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יהושע בלנגה, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני, עו"ד יפית מנגל1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחוק הביטוח הלאומי - מבנה המוסד, עקרונות החוק, מטרות, הגדרות בסיסיות, סקירת סוגי הקצבאות והחבויות לפי החוק ביטוח לאומי20/6/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יהושע בלנגה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגי המבוטחים ומעמד המבוטחים בביטוח לאומי ביטוח לאומי20/6/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי ביטוח לאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח - סקירה מקיפה לפי סוגי המבוטחים ומעמדם ביטוח לאומי20/6/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה וביקורת ניכויים בביטוח לאומי ביטוח לאומי20/6/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יפית מנגל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפרוצדורות בדיני המס מיסים 27/6/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) סלי אילון1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה וערעור בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ מיסים27/6/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור - הלכה למעשה מיסים27/6/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי וגביה במצבים של קשיי תזרים מזומנים והליכי חדלות פרעון מיסים27/6/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין27/6/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי תאגידים מיסים 18/7/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) יהושע חבר, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יחיד או חברה, מיסוי חברות, חברות אחזקות, דיבידנד כפוי, דיבידנד מרווחי שערוך ועוד מיסים18/7/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק - המדריך המלא מיסים18/7/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים - המדריך המלא מיסים18/7/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה - המדריך המלא מיסים18/7/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין 25/7/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני, עו"ד טל בן משה1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק מיסוי מקרקעין - חישוב מס השבח (הגדרות חשובות, זכות במקרקעין, יום ושווי רכישה/מכירה, שיעורי המס, הניכויים המותרים, פחת וכו') מיסים, מקרקעין25/7/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת דירות מגורים - סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין וחישובי המס מיסים, מקרקעין25/7/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה - סקירה מקיפה מיסים, מקרקעין25/7/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין - הצהרות, דיווחים, שומה, השגה, ערר וערעור מיסים, מקרקעין25/7/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוצאות מוכרות מיסים 22/8/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות - מבוא, אסמכתאות נדרשות, הוצאות פירותיות והוניות, טרום עסקיות, הוצ' מעורבות וכו' מיסים22/8/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות - הוצ' משפטיות, הוצ' לעובדים, הפרשות חשבונאיות, הוצ' פרסום, הוצ' רעיוניות, הוצאות מימון מיסים22/8/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות - חובות אבודים, תיקונים או השבחה, ניכוי הוצאות מסוימות וכו' מיסים22/8/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות - הוצ' השתלמות, תשלומי שוחד, הוצ' פחת, הוצ' רכב, הוצאות עודפות, ניכויים אישיים ועוד מיסים22/8/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדות ביטוח לאומי 20/9/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני, עו"ד אסף מסדה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומי ביטוח לאומי20/9/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) ביטוח לאומי20/9/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון) ביטוח לאומי20/9/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי - תושבות לצרכי הביטוח הלאומי - רילוקיישן וחזרה לישראל מיסים, ביטוח לאומי20/9/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות במיסוי בינלאומי - תושבות, מקום הפקת ההכנסה וזיכוי מס זר מיסים27/9/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המדריך להשקעות בארה"ב - היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים27/9/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות - הלכה למעשה מיסים27/9/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר עוזי לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי של מטבעות דיגיטליים (קריפטו) ו- NFT - המדריך המלא מיסים27/9/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מס מיסים 18/10/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד קרן זרקו זמיר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגים מיסים18/10/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין מיסים18/10/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עמית בר-טוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס - עשה ואל תעשה מיסים18/10/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עמית בר-טוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סיפורים מהפרקטיקה של הצד הפלילי בדיני המס מיסים18/10/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מהו ייפוי כוח מתמשך? ולמה לי לעשות ייפוי כוח מתמשך? עסקים25/10/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עפרה זיו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות לעובדים ומיסוי חברות הייטק ויזמים מיסים25/10/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הממשק שבין מס הכנסה למיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין25/10/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוקי עידוד - מפעל טכנולוגי מועדף וחוק האנג'ליםמיסים25/10/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי היחיד והיערכות לסוף שנה מיסים 21/11/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני, רו"ח יעקב דוד, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה - הלכה למעשהמיסים21/11/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין - בארץ ובחו"ל - סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין21/11/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יעקב דוד 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיית התושבות והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים21/11/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המסמיסים21/11/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי פרישה מיסים, פנסיה 28/11/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מענקי פרישה מעבודה - בחירת המסלול האופטימאלימיסים, פנסיה28/11/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיבוע זכויות ומילוי טופס 161 ד - הלכה למעשהמיסים, פנסיה28/11/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועודמיסים, פנסיה28/11/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה - כללי המיסוי והפרקטיקהמיסים, פנסיה28/11/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ירון שמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים19/12/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוימיסים19/12/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון - הלכה למעשהמיסים19/12/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעיןמיסים, מקרקעין19/12/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומן מיסים26/12/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד קובי כהן, עו"ד קרן זרקו זמיר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים26/12/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים26/12/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים - עילות, סעדים וסנקציותמיסים26/12/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן - הלכה למעשהמיסים26/12/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.