AOR

     דף הבית        פרגונים        מועדון הנדל"ן        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

השתלמויות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

 
שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס עסקאות במקרקעין - סוגיות מתקדמותמקרקעין, מיסים4/9/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל, עו"ד ורו"ח סלי אילון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מיסים, מקרקעין4/9/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הדור הבא של יזמות הנדל"ן בישראל מקרקעין4/9/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה - מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה מיסים, מקרקעין4/9/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - היבטי מיסוי מיסים, מקרקעין4/9/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38 ופינוי-בינוימקרקעין26/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן, עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - סקירה מקיפה מקרקעין26/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהליכי תמ"א 38 ופינוי בינוי - הפרקטיקה מקרקעין, מיסים26/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א 38 ופינוי-בינוי - התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן מקרקעין26/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי תמ"א בעיריית תל-אביב - תוכנית הרובעים - ייצוג יזמים ודיירים מקרקעין26/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סדנת חישובי מס שבח (למתחילים) מקרקעין, מיסים 18/2/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין מיסים, מקרקעין25/2/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין - מתנות, ירושות ומכירת דירות מגורים מיסים, מקרקעין25/2/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.


מתנות וירושות - היבטי מס שבח ומס רכישה מיסים, מקרקעין25/2/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים  מיסים, מקרקעין25/2/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס היבטי מיסוי מתקדמים בעסקאות מקרקעיןמקרקעין, מיסים 19/5/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מקרקעין, מיסים19/5/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו   297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל  מקרקעין, מיסים19/5/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הזדמנויות מס ומלכודות מס בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 19/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות פינוי-בינוי - היבטי מיסוי  מקרקעין, מיסים 19/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי בינוימקרקעין, מיסים 26/5/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי חקיקה בהתחדשות עירונית מקרקעין, מיסים 26/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - בדיקות מקדמיות, היבטי מימון ופרוצדורה מקרקעין, מיסים 26/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל מיסים, מקרקעין 21/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות במיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים28/7/20
10:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי, עו"ד טל בן משה, עו"ד מאיה כרמי497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מס שבח ומס רכישה מיסים, מקרקעין28/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה - המדריך המלא  מיסים, מקרקעין28/7/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי מקרקעין בדיני משפחה וירושה מיסים, מקרקעין28/7/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי התא המשפחתי - מתנות, ירושות, חזקת התא המשפחתי  מיסים, מקרקעין 16/9/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסוי מקרקעין   מקרקעין, מיסים22/9/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה, עו"ד ורו"ח סלי אילון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - היבטי מס  מקרקעין, מיסים 22/9/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 22/9/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 22/9/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפטורים והליכי הפרוצדורה במיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים24/11/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין - סקירה מקיפה  מקרקעין, מיסים 24/11/20
09:00-12:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 497 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 24/11/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים 24/11/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים22/12/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..