AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי הכנסות - מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס בשנת 2024 מיסים17/4/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק - הלכה למעשה מיסים17/4/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברה בין דורית של הון ועסקים מיסים, עסקים17/4/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מדריך לרו"ח הישראלי - איך למלא נספח ד' ודיווח על הכנסות מחו"ל שמפיק תושב ישראל מיסים17/4/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים מיסים21/5/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברת נכסים בפטור ממס - הלכה למעשה מיסים21/5/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מתנות וירושות - היבטי מס מיסים21/5/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי התחדשות עירונית - הפרקטיקה מקרקעין21/5/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה - החלטות מיסוי ומסלולים ירוקים חדשים לשנת 2024 מס הכנסה21/5/24
16:15-17:45
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
נכות כללית לפי חוק הביטוח הלאומי ביטוח לאומי28/5/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אסטרטגיה והתנהלות נכונה מול זרוע העבודה דיני עבודה28/5/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוז הפסדי חו"ל וזיכוי מס זר - המדריך המלא מיסים28/5/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי אמריקאי - הדין החל על אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד מיסים28/5/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פעילות של תושבי חוץ בישראל - היבטי מס מיסים18/6/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון - סקירה מקיפה של הוראות החוק והפרקטיקה מיסים18/6/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התמודדות עם לחץ ומשברים בעסקים עסקים18/6/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיבידנד מרווחי שערוך - היבטי מיסוי מיסים18/6/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון - סקירה ופרקטיקה מיסים25/6/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלעד נעמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות מיסים25/6/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי מס שבח - הלכה למעשה מיסים25/6/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברה בין-דורית ונאמנויות - היבטי מיסוי ופרקטיקה מיסים25/6/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אוהד בוגנים 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנה וניהול תזרים מזומנים בעסק מיסים17/7/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוי מיסים17/7/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בחירת מניות מנצחות לתיק ההשקעות עסקים17/7/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
קרלין מלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני פסיקה במס ערך מוסף מיסים17/7/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג עובדים ומעסיקים בבית הדין לעבודה - מהפרקטיקה מיסים25/7/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיוני שומות וחשיבות ההשגה בהליכי המס מיסים25/7/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות בביטוח לאומי - סיווג מבוטחים, תושבות ועובדי חו"ל מיסים25/7/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות מיוחדות לאחר ניתוק תושבות מישראל ובעת חזרה/עלייה לישראל (מענקי פרישה, קצבאות, אופציות וכו') מיסים25/7/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כלי AI (בינה מלאכותית) לשימוש בהתנהלות העסקית מיסים21/8/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה וטיפים מהפרקטיקה בפניה לקבלת החלטת מיסוי מיסים21/8/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
"עזרה ראשונה" לנחקר, לנאשם ולעד בעבירות מס - עשה ואל תעשהמיסים21/8/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מענקים ככלי למימון פעילויות פיתוח בעסקיםמיסים21/8/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחמי"ז וחנ"זמיסים17/9/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוני או פירותי, הטלת מס רווח ההון, הגדרות ושיעורי מס רווח ההוןמיסים17/9/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים17/9/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות מיוחדות ופריסת הכנסותמיסים17/9/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי הביטוח הלאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח לאומימיסים24/9/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיף 14 והשלמה לפיצויי פיטורין - הלכה למעשהמיסים24/9/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה בעולם העבודהמיסים24/9/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בביטול עסקאות ותשלומי פיצוייםמיסים24/9/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכויים ופחת בחישוב מס השבחמיסים8/10/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מורה נבוכיםמיסים8/10/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין - הלכה למעשהמיסים8/10/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא למיסוי בינלאומי ורילוקיישןמיסים8/10/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה - העברות נכסים בפטור מיסים30/10/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו, מכשירי DEFI, מסחר בינלאומי במטבעות דיגיטליים ועוד מיסים30/10/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בענף המסעדות והבילויים מיסים30/10/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המדריך להשקעות בארה"ב - היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים30/10/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק איגודי מקרקעין - הלכה למעשה מיסים19/11/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מיסים19/11/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים בדיני המס - הלכה למעשה מיסים19/11/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים19/11/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול כספים בעסק - תובנות ודגשים מעבודתו של סמנכ"ל הכספים מיסים27/11/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המתכון לניהול יעיל ואפקטיבי של עסקים קטנים מיסים27/11/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בענף התיירות מיסים27/11/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הפרקטיקה מיסים27/11/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל מיסים17/12/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס במסגרת פירוד התא המשפחתי מיסים17/12/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים מיסים17/12/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מעבר מ"יחיד" ל"חברה" - הפרקטיקה מיסים17/12/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלאות הביטוח הלאומי- סקירה מקיפה מיסים24/12/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה - הדין והפרקטיקה  מיסים24/12/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין  מיסים24/12/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון  מיסים24/12/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.