AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
כנס: מענקי קורונה - עדכונים, החזרים, השגות וערריםמיסים  10/8/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אפי לבקוביץ, רו"ח דין קריספין, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוצאות מוכרותמיסים24/8/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות נדרשות, הוצאות פירותיות והוניות, טרום עסקיות, הוצ' מעורבות וכו'מיסים24/8/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' משפטיות, הוצ' לעובדים, הפרשות חשבונאיות, הוצ' פרסום, הוצ' רעיוניות, הוצאות מימון מיסים24/8/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – חובות אבודים, תיקונים או השבחה, ניכוי הוצאות מסוימות וכו'מיסים24/8/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' השתלמות, תשלומי שוחד, הוצ' פחת, הוצ' רכב, הוצאות עודפות, ניכויים אישיים ועודמיסים24/8/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדות ביטוח לאומי14/9/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד אסף מסדה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומיביטוח לאומי14/9/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) – סקירה מקיפה ביטוח לאומי14/9/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון)ביטוח לאומי14/9/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי – תושבות לצרכי הביטוח הלאומי – רילוקיישן וחזרה לישראלביטוח לאומי14/9/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי אמריקאימיסים30/9/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי, רו"ח אלון אהרונוף1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
המדריך להשקעות בארה"ב – היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"במיסים30/9/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של תאגידים בארה"ב – סקירה מקיפהמיסים30/9/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הדין המס האמריקאי החל על יחידים (אזרחי ארה"ב ושאינם אזרחים) מיסים30/9/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוח מס אמריקאי – המדריך לרו"ח ישראלימיסים30/9/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מסמיסים19/10/21
9:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגיםמיסים19/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעיןמיסים19/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס – עשה ואל תעשהמיסים19/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלאמיסים19/10/21
15:15-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 24/10/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה - התנהלות מול משרד הכלכלה - עיצומים והיתריםדיני עבודה26/10/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד אסף מסדה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננותדיני עבודה26/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו' – הלכה למעשהדיני עבודה26/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  26/10/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים – המדריך השלםמיסים, מקרקעין26/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הממשקים שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסהמיסים, מקרקעין26/10/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי היחידמיסים16/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה – הלכה למעשהמיסים16/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו"ל – סקירה מקיפהמיסים16/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיית התושבות והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים16/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחידמיסים16/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי פרישהמיסים, פנסיה23/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
מיסוי מענקי פרישה מעבודה – בחירת המסלול האופטימאלימיסים, פנסיה23/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשהמיסים, פנסיה23/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועודמיסים, פנסיה23/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקהמיסים, פנסיה23/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקורמיסים21/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד משה גבע1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
קיזוזי הפסדים – המדריך המלאמיסים21/12/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור – המדריך המלאמיסים21/12/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד משה גבע680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 26/12/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומןמיסים28/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח גיא בר און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים28/12/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים28/12/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציותמיסים28/12/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן – הלכה למעשהמיסים28/12/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: שינויי מבנה והעברה בין-דוריתמיסים 18/1/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד אלעד רשטיק680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה - העברות נכסים/מיזוגים/פיצולים - הכנה למימוש עתידי והעברה בין- דוריתמיסים18/1/22
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים משפטיים במיזוגים ורכישות (מיזוג רגיל, משולש הופכי וכו')מיסים18/1/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: כתיבת תוכניות עסקיות ובחינת חלופות ואסטרטגיות להשקעהעסקים 18/1/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בחינת חלופות להשקעות ואסטרטגיות השקעה מתקדמות לאנשי פיננסייםעסקים18/1/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כתיבת תוכנית עסקיתעסקים18/1/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל ותושבות היחידמיסים 25/1/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות יחיד - היבטי מיסוימיסים25/1/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל - שכר עבודה, שכירות ממקרקעין בחו"למיסים25/1/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ניכוי במקור לתושבי חוץ וצמצום שימוש במזומןמיסים 25/1/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד אורי גולדמן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ - החוק, הפסיקה והפרקטיקהמיסים25/1/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום שימוש במזומן - הלכה למעשהמיסים25/1/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עדכוני מיסים למייצגיםמיסים 17/2/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסיםמיסים17/2/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני חקיקה ופסיקה במיסוי היחידמיסים17/2/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות מהפרקטיקה במס ערך מוסףמיסים 17/2/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד טל בן משה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בביטולי עסקאות ותשלומי פיצויים מיסים17/2/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות - החוק, הפסיקה והפרקטיקה
מיסים17/2/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהכנה לפרישה וחיים בגיל השלישי
מיסים, פנסיה23/2/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי למשקיעים בשותפויות נפט וגז
מיסים23/2/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי אמריקאי - הדין החל על אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד וקריאת דוחות מס אמריקאיים
מיסים23/2/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי הכנסות - מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס לשנת 2022
מיסים23/2/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: פיצולי חברות ופירוק איגודי מקרקעיןמיסים, תאגידים 21/3/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד (רו"ח) גלעד מרום680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק איגודי מקרקעין במיסוי חד שלבי - הלכה למעשה

מיסים, תאגידים21/3/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.

פיצולי חברות בפטור ממס
מיסים, תאגידים21/3/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מרום

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: אחריות דירקטורים ואחריות מייצגים בדיני המסמיסים, תאגידים 21/3/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק, עו"ד אורי גולדמן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.

אחריות דירקטורים וטיפים משפטיים להתנהלות בדיקטוריון
תאגידים21/3/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אחריות פלילית של מייצגים בדיני מס
מיסים21/3/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיני עבודה - העסקת עובדים - מרגע הקליטה ועד לסיום העסקה
דיני עבודה29/3/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת תשלומים וביטול חובות ברשויות המס - התיאוריה והפרקטיקה
מיסים29/3/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול הגביה בעסק - הלכה למעשה
עסקים29/3/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדרי החקירות של רשות המיסים - עשה ואל תעשה
מיסים29/3/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.