AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס סוגיות מתקדמות במיסים  מיסים 22/4/20
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד ורו"ח גלעד מירום 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק עידוד השקעות הון - סקירת החוק והפרקטיקה מיסים 22/4/20
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
נאמנויות בדיני המס מיסים 22/4/20
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חייבי מס - השלכות החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי על חובות המס מיסים 22/4/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חמי"ז וחנ"ז- הלכה למעשה מיסים 22/4/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנוני מס חייבי דיווח, עמדות חייבות בדיווח וחוות דעת חייבת בדיווח - סקירה מקיפה מיסים 22/4/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח גלעד מירום 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ניהול יחסים בין בעלי מניות, שותפים ועובדים בעסק מיסים, דיני עבודה, דיני תאגידים, פנסיה 27/4/20
08:30-15:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד רם גמליאל, מר מיקי קבליס 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
הסכמי מייסדים בחברות - דגשים וטיפים מהפרקטיקה דיני תאגידים  27/4/20
08:30-10:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק - היבטי מס  מיסים 27/4/20
10:15-11:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
דגשים פרקטיים בניסוח מסמכים לעובדים (הודעה לעובד, הסכם העבודה, הזמנה לשימוע ומכתב הפיטורים) דיני עבודה 27/4/20
12:00-13:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנון פרישה והיבטים פנסיוניים לבעלי שליטה ועובדים בכירים  פנסיה 27/4/20
13:45-15:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס היבטי מיסוי מתקדמים בעסקאות מקרקעין מקרקעין, מיסים  19/5/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מקרקעין, מיסים 19/5/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל  מקרקעין, מיסים 19/5/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הזדמנויות מס ומלכודות מס בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  19/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות פינוי-בינוי - היבטי מיסוי  מקרקעין, מיסים  19/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מסחר באינטרנט והפרשות לפנסיה מיסים, פנסיה 26/5/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ליאון הריס, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מסחר בינלאומי באינטרנט - היבטי מיסוי  מיסים  26/5/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ליאון הריס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרשות לפנסיה - סוגיות ועדכונים מהפרקטיקה פנסיה 26/5/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי בינוי מקרקעין, מיסים  26/5/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי חקיקה בהתחדשות עירונית מקרקעין, מיסים  26/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - בדיקות מקדמיות, היבטי מימון ופרוצדורה מקרקעין, מיסים  26/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מס ערך מוסף  מיסים  16/6/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
קורס ניהול הליכים משפטיים בדיני עבודה ובדיני המס  מיסים, דיני עבודה 23/6/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד ורו"ח סלי אילון  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
ניהול הליך בבית דין לעבודה - עשה ואל תעשה  דיני עבודה  23/6/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרקטיקה של ערעורי המס  מיסים 23/6/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה השגה וערעור בפקודת מס הכנסה   מיסים  23/6/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים במס הכנסה  מיסים 23/6/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים והוני או פירותי מיסים 30/6/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים - המדריך המלא  מיסים 30/6/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מועד ארוע המס והוני או פירותי - עדכוני פסיקה ופרקטיקה מיסים 30/6/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: החוק לצמצום שימוש במזומן ואיסור להלבנת הון  מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
החוק לצמצום שימוש במזומן  מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
איסור הלבנת הון - החוק שמייצגים חייבים להכיר! מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסים   מיסים, מקרקעין 21/7/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד קרן מרציאנו  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
אופציות לעובדים ומיסוי חברות הייטק ויזמים  מיסים 21/7/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל מיסים, מקרקעין  21/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בינלאומי של יישויות היברידיות(כגון LLC וכו') מיסים 21/7/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוצאת וקבלת חשבונית מס כדין - ארגז כלים ואמצעי זהירות  מיסים 21/7/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיזוגים ורכישות - סוגי העסקאות ושיקולים משפטיים ופרקטיים דיני תאגידים  28/7/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 28/7/20
10:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי, עו"ד טל בן משה, עו"ד מאיה כרמי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מס שבח ומס רכישה מיסים, מקרקעין 28/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה - המדריך המלא  מיסים, מקרקעין 28/7/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי מקרקעין בדיני משפחה וירושה מיסים, מקרקעין 28/7/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסוי תאגידים    מיסים 25/8/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) שלומי לזר 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה - סקירה מקיפה מיסים 25/8/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מפעל מועדף - הטבות המס והפרקטיקה מיסים 25/8/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים מיסים 25/8/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים מיסים 25/8/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלומי לזר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה ופנסיה דיני עבודה, פנסיה 16/9/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד רם גמליאל, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיני ויחסי עבודה - ניהול סיכוני המעסיק דיני עבודה 16/9/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
פנסיה והפרשות סוציאליות - חובות המעסיק - סקירה מקיפה פנסיה 16/9/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עדכוני מיסים מיסים, מקרקעין 16/9/20
16:15-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד אילן בן אלי, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
רפורמת המס החדשה בארה"ב - השלכות על תאגידים  מיסים  16/9/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים  מיסים 16/9/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי התא המשפחתי - מתנות, ירושות, חזקת התא המשפחתי  מיסים, מקרקעין  16/9/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסוי מקרקעין    מקרקעין, מיסים 22/9/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה, עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - היבטי מס  מקרקעין, מיסים  22/9/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים  22/9/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  22/9/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין  מקרקעין, מיסים  22/9/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי יתרות חובה של בעלי מניות, שותפויות ותאגידים שקופים מיסים 20/10/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טופס 1350 ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות - הפרקטיקה מיסים  20/10/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים מיסים  20/10/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות מתקדמות במס ערך מוסף מיסים 20/10/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מע"מ בשיעור אפס ופטור ממע"מ - המדריך המלא  מיסים  20/10/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות בניירות ערך מיסים  20/10/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: היערכות לסוף שנה ועדכוני פסיקה וחקיקה במיסים מיסים 27/10/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים  27/10/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה וחקיקה במיסים מיסים  27/10/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוק מס ערך מוסף - סוגיות אזרחיות ופליליות  מיסים 27/10/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי, עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בחוק מס ערך מוסף מיסים  27/10/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים בחוק מס ערך מוסף  מיסים  27/10/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: יחסי עבודה ופרישה - סיום העסקה ושמירה על סביבת עבודה ראויה דיני עבודה, מיסים  17/11/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד רם גמליאל, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
שמירה על סביבת עבודה ראויה - חובת המעסיק ביחס למניעת הטרדה מינית והתנכלות  דיני עבודה  17/11/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טופסי 161 והליכי פרישה וסיום העסקת עובדים דיני עבודה, מיסים  17/11/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סדנת קריאת דוח מס אמריקאי לרו"ח ישראלי מיסים   17/11/20
13:00-16:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפטורים והליכי הפרוצדורה במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 24/11/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד ורו"ח סלי אילון  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין - סקירה מקיפה  מקרקעין, מיסים  24/11/20
09:00-12:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים  24/11/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  24/11/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: היערכות לסוף שנה ועסקאות אקראי מיסים   8/12/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים  8/12/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוי  מיסים  8/12/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מבוא למיסוי בינלאומי ומיסוי פלילי מיסים   8/12/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד טל בן משה, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות לענין פקודת מס הכנסה  מיסים  8/12/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים  מיסים  8/12/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין   מקרקעין, מיסים 22/12/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
כנס: מיסוי בינלאומי והטבות מס לעולים ותושבים חוזרים  מיסים   29/12/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא חן , עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים  מיסים  29/12/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כניסה ויציאה מרשת המס הישראלית (מבוא למיסוי בינלאומי ורילוקיישן) מיסים  29/12/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות במיסוי שותפים ובעלי מניות ועבירות מס לפי חוק איסור הלבנת הון  מיסים   29/12/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בכניסה ויציאה של בעלי מניות ושותפים בעסק מיסים  29/12/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבירות מס כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון וסמכויות אכיפה וחילוט רכוש מכוח חוק איסור הלבנת הון  מיסים  29/12/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.