AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
עדכוני חקיקה - פיצויים לעסקים מלחמת חרבות ברזלמיסים19/12/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוימיסים19/12/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון - הלכה למעשהמיסים19/12/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעיןמיסים, מקרקעין19/12/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומן מיסים26/12/23
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד קובי כהן, עו"ד קרן זרקו זמיר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים26/12/23
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד מיכאל אזולאי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים26/12/23
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים - עילות, סעדים וסנקציותמיסים26/12/23
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן - הלכה למעשהמיסים26/12/23
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות וניתוק תושבות לצרכי מס והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים17/1/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
טופס 161 מיסים17/1/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מטבעות דיגיטליים - היבטי מיסוי ופרקטיקהמיסים17/1/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלעד נעמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי מכר דירות מגורים - הפרקטיקהמקרקעין17/1/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטורים ממס שבח לדירות מגורים - מורה נבוכיםמיסים, מקרקעין29/1/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אחריות פלילית של מייצגים בדיני המסמיסים29/1/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
השקעות אטרקטיביות מחוץ לבנקעסקים29/1/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
קרלין מלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנית עסקית - זה לא רק אקסלעסקים29/1/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מסחר בינלאומי באינטרנט - היבטי מיסוימיסים20/2/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ליאון האריס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחירי העברהמיסים20/2/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ג'ורדן סטוטלנד 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה למיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין20/2/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס ברכישות מקרקעין בחברהמיסים, מקרקעין20/2/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אוהד בוגנים 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקבלה לעבודה ועד לסיום יחסי עבודה - עשה ואל תעשהדיני עבודה27/2/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קבלניםמיסים27/2/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חדלות פרעון והליכי גביה ברשות המיסים (אחריות בעלי מניות ומייצגים, הפרקטיקה מול מחלקת הגביה, פריסת חובות, הפסדי הון, תביעות חוב ועוד)מיסים27/2/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוח מס אמריקאי למייצג ישראלימיסים27/2/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התנהלות נכונה בין בנקיםעסקים19/3/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטור ממס לנכה והטבות לנטול יכולתמיסים19/3/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות לעובדים - היבטי מיסוי ופרקטיקהמיסים19/3/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלעד נעמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שיקולי מס בהפקת הכנסות בחו"ל באמצעות תאגידים - חברה, שותפויות, תאגידים זרים שקופים (LLC) , חברת החזקות, נאמנויות וכו' מיסים19/3/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיזוגים ופיצולים בפקודת מס הכנסה - הלכה למעשה מיסים27/3/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אסטרטגיית שכר וחיסכון בעלויות העסקה דיני עבודה27/3/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות במקרקעין - היבטי מיסוי מיסים, מקרקעין27/3/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
"עסקאות קומבינציה" - מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ מיסים, מקרקעין27/3/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח אוהד בוגנים 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אחריות פלילית של מייצגים בדיני המס מיסים9/4/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עמית ברטוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בעולם ההיי-טק מיסים9/4/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עולם הקריפטו - מיסוי ודגשים להתנהלות מול הבנקאים בתחום מיסים9/4/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פיקוח ובקרה על הנהלת חשבונות ככלי ליצירת תשתית דיווח פיננסי נאות עסקים9/4/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק - הלכה למעשה מיסים17/4/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי הכנסות - מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס בשנת 2024 מיסים17/4/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברה בין דורית של הון ועסקים מיסים, עסקים17/4/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מדריך לרו"ח הישראלי - איך למלא נספח ד' ודיווח על הכנסות מחו"ל שמפיק תושב ישראל מיסים17/4/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים מיסים21/5/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברת נכסים בפטור ממס - הלכה למעשה מיסים21/5/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מתנות וירושות - היבטי מס מיסים21/5/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי התחדשות עירונית - הפרקטיקה מקרקעין21/5/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
נכות כללית לפי חוק הביטוח הלאומי ביטוח לאומי28/5/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אסטרטגיה והתנהלות נכונה מול זרוע העבודה דיני עבודה28/5/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוז הפסדי חו"ל וזיכוי מס זר - המדריך המלא מיסים28/5/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי אמריקאי - הדין החל על אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד מיסים28/5/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פעילות של תושבי חוץ בישראל - היבטי מס מיסים18/6/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון - סקירה מקיפה של הוראות החוק והפרקטיקה מיסים18/6/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התמודדות עם לחץ ומשברים בעסקים עסקים18/6/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיבידנד מרווחי שערוך - היבטי מיסוי מיסים18/6/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון - סקירה ופרקטיקה מיסים25/6/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלעד נעמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות מיסים25/6/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי מס שבח - הלכה למעשה מיסים25/6/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העברה בין-דורית ונאמנויות - היבטי מיסוי ופרקטיקה מיסים25/6/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אוהד בוגנים 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנה וניהול תזרים מזומנים בעסק מיסים17/7/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוי מיסים17/7/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בחירת מניות מנצחות לתיק ההשקעות עסקים17/7/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
קרלין מלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני פסיקה במס ערך מוסף מיסים17/7/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג עובדים ומעסיקים בבית הדין לעבודה - מהפרקטיקה מיסים25/7/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיוני שומות וחשיבות ההשגה בהליכי המס מיסים25/7/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות בביטוח לאומי - סיווג מבוטחים, תושבות ועובדי חו"ל מיסים25/7/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות מיוחדות לאחר ניתוק תושבות מישראל ובעת חזרה/עלייה לישראל (מענקי פרישה, קצבאות, אופציות וכו') מיסים25/7/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד לילך אשרוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כלי AI (בינה מלאכותית) לשימוש בהתנהלות העסקית מיסים21/8/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה וטיפים מהפרקטיקה בפניה לקבלת החלטת מיסוי מיסים21/8/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
"עזרה ראשונה" לנחקר, לנאשם ולעד בעבירות מס - עשה ואל תעשהמיסים21/8/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מענקים ככלי למימון פעילויות פיתוח בעסקיםמיסים21/8/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחמי"ז וחנ"זמיסים17/9/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוני או פירותי, הטלת מס רווח ההון, הגדרות ושיעורי מס רווח ההוןמיסים17/9/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים17/9/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות מיוחדות ופריסת הכנסותמיסים17/9/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי הביטוח הלאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח לאומימיסים24/9/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיף 14 והשלמה לפיצויי פיטורין - הלכה למעשהמיסים24/9/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, בודק שכר מוסמך 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה בעולם העבודהמיסים24/9/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בביטול עסקאות ותשלומי פיצוייםמיסים24/9/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכויים ופחת בחישוב מס השבחמיסים8/10/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מורה נבוכיםמיסים8/10/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין - הלכה למעשהמיסים8/10/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא למיסוי בינלאומי ורילוקיישןמיסים8/10/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה - העברות נכסים בפטור מיסים30/10/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו, מכשירי DEFI, מסחר בינלאומי במטבעות דיגיטליים ועוד מיסים30/10/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בענף המסעדות והבילויים מיסים30/10/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המדריך להשקעות בארה"ב - היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים30/10/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק איגודי מקרקעין - הלכה למעשה מיסים19/11/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מיסים19/11/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים בדיני המס - הלכה למעשה מיסים19/11/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים19/11/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול כספים בעסק - תובנות ודגשים מעבודתו של סמנכ"ל הכספים מיסים27/11/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המתכון לניהול יעיל ואפקטיבי של עסקים קטנים מיסים27/11/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בענף התיירות מיסים27/11/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הפרקטיקה מיסים27/11/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל מיסים17/12/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס במסגרת פירוד התא המשפחתי מיסים17/12/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים מיסים17/12/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מעבר מ"יחיד" ל"חברה" - הפרקטיקה מיסים17/12/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלאות הביטוח הלאומי- סקירה מקיפה מיסים24/12/24
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה - הדין והפרקטיקה  מיסים24/12/24
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין  מיסים24/12/24
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון  מיסים24/12/24
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.