AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס מיסוי אמריקאימיסים30/9/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי, רו"ח אלון אהרונוף1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
המדריך להשקעות בארה"ב – היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"במיסים30/9/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של תאגידים בארה"ב – סקירה מקיפהמיסים30/9/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הדין המס האמריקאי החל על יחידים (אזרחי ארה"ב ושאינם אזרחים) מיסים30/9/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוח מס אמריקאי – המדריך לרו"ח ישראלימיסים30/9/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מסמיסים19/10/21
9:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגיםמיסים19/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעיןמיסים19/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס – עשה ואל תעשהמיסים19/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלאמיסים19/10/21
15:15-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 24/10/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה - התנהלות מול משרד הכלכלה - עיצומים והיתריםדיני עבודה26/10/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד אסף מסדה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננותדיני עבודה26/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו' – הלכה למעשהדיני עבודה26/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  26/10/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים – המדריך השלםמיסים, מקרקעין26/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הממשקים שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסהמיסים, מקרקעין26/10/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי היחידמיסים16/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה – הלכה למעשהמיסים16/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו"ל – סקירה מקיפהמיסים16/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיית התושבות והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים16/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחידמיסים16/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי פרישהמיסים, פנסיה23/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
מיסוי מענקי פרישה מעבודה – בחירת המסלול האופטימאלימיסים, פנסיה23/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשהמיסים, פנסיה23/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועודמיסים, פנסיה23/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקהמיסים, פנסיה23/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקורמיסים21/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד משה גבע1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
קיזוזי הפסדים – המדריך המלאמיסים21/12/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור – המדריך המלאמיסים21/12/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד משה גבע680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 26/12/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומןמיסים28/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח גיא בר און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים28/12/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים28/12/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציותמיסים28/12/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן – הלכה למעשהמיסים28/12/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: שינויי מבנה והעברה בין-דוריתמיסים 18/1/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד אלעד רשטיק680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה - העברות נכסים/מיזוגים/פיצולים - הכנה למימוש עתידי והעברה בין- דוריתמיסים18/1/22
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים משפטיים במיזוגים ורכישות (מיזוג רגיל, משולש הופכי וכו')מיסים18/1/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: כתיבת תוכניות עסקיות ובחינת חלופות ואסטרטגיות להשקעהעסקים 18/1/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בחינת חלופות להשקעות ואסטרטגיות השקעה מתקדמות לאנשי פיננסייםעסקים18/1/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כתיבת תוכנית עסקיתעסקים18/1/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל ותושבות היחידמיסים 25/1/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות יחיד - היבטי מיסוימיסים25/1/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל - שכר עבודה, שכירות ממקרקעין בחו"למיסים25/1/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: ניכוי במקור לתושבי חוץ וצמצום שימוש במזומןמיסים 25/1/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד אורי גולדמן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ - החוק, הפסיקה והפרקטיקהמיסים25/1/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום שימוש במזומן - הלכה למעשהמיסים25/1/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עדכוני מיסים למייצגיםמיסים 17/2/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסיםמיסים17/2/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני חקיקה ופסיקה במיסוי היחידמיסים17/2/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות מהפרקטיקה במס ערך מוסףמיסים 17/2/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד טל בן משה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בביטולי עסקאות ותשלומי פיצויים מיסים17/2/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות - החוק, הפסיקה והפרקטיקה
מיסים17/2/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהכנה לפרישה וחיים בגיל השלישי
מיסים, פנסיה23/2/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי למשקיעים בשותפויות נפט וגז
מיסים23/2/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי אמריקאי - הדין החל על אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד וקריאת דוחות מס אמריקאיים
מיסים23/2/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי הכנסות - מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס לשנת 2022
מיסים23/2/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: פיצולי חברות ופירוק איגודי מקרקעיןמיסים, תאגידים 21/3/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד (רו"ח) גלעד מרום680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק איגודי מקרקעין במיסוי חד שלבי - הלכה למעשה

מיסים, תאגידים21/3/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.

פיצולי חברות בפטור ממס
מיסים, תאגידים21/3/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מרום

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: אחריות דירקטורים ואחריות מייצגים בדיני המסמיסים, תאגידים 21/3/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק, עו"ד אורי גולדמן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.

אחריות דירקטורים וטיפים משפטיים להתנהלות בדיקטוריון
תאגידים21/3/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אחריות פלילית של מייצגים בדיני מס
מיסים21/3/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיני עבודה - העסקת עובדים - מרגע הקליטה ועד לסיום העסקה
דיני עבודה29/3/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת תשלומים וביטול חובות ברשויות המס - התיאוריה והפרקטיקה
מיסים29/3/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול הגביה בעסק - הלכה למעשה
עסקים29/3/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדרי החקירות של רשות המיסים - עשה ואל תעשה
מיסים29/3/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: יזמות עסקית וניהול פרוייקטיםעסקים11/4/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול פרוייקטים ופיקוח תקציבי - שיטות וכלים מתקדמים
עסקים11/4/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יזמות עסקית
עסקים11/4/22
10:45-12:45
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: אופציות לעובדים ומיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומימיסים 11/4/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות לעובדים - סעיף 102 - הלכה למעשה
מיסים11/4/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן

340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומימיסים11/4/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס ערך מוסףמיסים 26/4/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בייצוא וייבוא שירותים ונכסיםמיסים26/4/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני פסיקה במס ערך מוסףמיסים26/4/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תכנון פנסיוני, פיננסי והתנהלות מול בנקיםעסקים26/4/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס, רו"ח אוריאל וקסלר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנון פנסיוני ופיננסי - הלכה למעשה
עסקים26/4/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התנהלות נכונה מול הבנקים - כללי עשה ואל תעשה
עסקים26/4/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיכוב החזרי מס ע"י פקיד שומה - התיאוריה והפרקטיקהמיסים17/5/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים17/5/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין17/5/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אייל מידני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי מכר דירות מגורים - הפרקטיקהמקרקעין17/5/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס לתושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשיםמיסים24/5/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות ועדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומימיסים24/5/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות בממשק שבין מיסוי מקרקעין למס הכנסהמיסים, מקרקעין24/5/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון - המדריך המלאמיסים24/5/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי יתרות חובה של בעלי מניות וחברות ארנקמיסים20/6/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנוני מס לבעלי שליטה ושיקולי התאגדותמיסים20/6/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס למפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגימיסים, חוקי עידוד20/6/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת ניירות ערך – סוגיות במע"ממיסים20/6/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנת תוכנית עסקית - הפרקטיקהעסקים28/6/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זוג או פרד – היבטי מיסוי בנישואין ובגירושיןמיסים28/6/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים בדיני המס – הלכה למעשהמיסים28/6/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קביעת יחסי עובד-מעביד וסיווג ההתקשרותדיני עבודה28/6/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי חדלות פירעון – השלכות על חובות המס – הלכה למעשהמיסים20/7/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרקטיקה של עבירות המסמיסים20/7/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עמית בר-טוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי זכויות בניה ותכנוני מס ייחודייםמיסים, מקרקעין20/7/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הפרקטיקהמקרקעין20/7/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הליכי שומה במיסוי מקרקעין והיבטי מע"מ במכירת מקרקעין מיסים, מקרקעין 26/7/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה במיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין26/7/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ במכירת מקרקעיןמיסים, מקרקעין26/7/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חמי"ז, חנ"ז ועמדות חייבות בדיווח מיסים 26/7/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חמי"ז וחנ"ז - הלכה למעשהמיסים26/7/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עמדות חייבות בדיווח בתחום מיסוי חברות - סקירהמיסים26/7/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי רווחי הון - סוגיות מהפרקטיקהמיסים24/8/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינוי מבנה בעסקים - היבטי מס הכנסה  ומיסוי מקרקעיןמיסים24/8/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק מרצון של חברותתאגידים24/8/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שיווק, מיתוג וניהול דיגיטלי למשרדי רואי-חשבון ויועצי-מסעסקים24/8/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
גב' אביבית שוורץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: בקרות פיננסיות לעסקים ומגמות בשוק ההון והשקעות פיננסיות  עסקים7/9/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, מר מיקי קבליס680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוניעסקים7/9/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שוק ההון והשקעות פיננסיות – מגמות ועדכוניםעסקים7/9/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי דירות מגורים והתא-המשפחתי מיסים, מקרקעין 7/9/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, רו"ח ציקי קוטלר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המס במכירת דירות מגורים – מס שבח ומס רכישהמיסים, מקרקעין7/9/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס במסגרת פירוד התא המשפחתימיסים, מקרקעין7/9/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דגשים במיסוי התחדשות עירונית – עסקאות תמ"א ופינוי בינוימיסים, מקרקעין21/9/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א ופינוי בינוי - התנגשות אינטרסים בין הדיירים ליזמים והקבלןמקרקעין21/9/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיתוי ההכרה בחובות אבודים והפסדי הון – סוגיות חשובות מהפרקטיקהמיסים21/9/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי עסקאות אקראי – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעיןמיסים21/9/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גביית חובות מע"מ ומס הכנסה מבעלי המניות – התיאוריה והפרקטיקהמיסים20/10/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים20/10/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין20/10/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אייל מידני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברות – היבטים משפטייםתאגידים20/10/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנה וניהול של תזרים מזומנים – הלכה למעשהעסקים26/10/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו (מטבעות דיגיטליים) – סוגיות מהפרקטיקהמיסים26/10/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופיםמיסים26/10/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סיום העסקה של נשים בהריון - הפרקטיקהדיני עבודה26/10/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברת ארנק, חברה משפחתית וחברת ביתמיסים21/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי תאגידים – סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני חקיקה ופסיקהמיסים, תאגידים21/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב וקריאת דוחות מס אמריקאייםמיסים21/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס למפעל מועדףמיסים21/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מחדר החקירות של רשויות המס וחילופי מידע בינלאומיים מיסים28/11/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסיםמיסים28/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס (במישור הבינלאומי) מיסים28/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס עסקים (מימון המונים והצלחה עסקית) עסקים28/11/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מימון המונים – היבטים משפטייםעסקים28/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מהו גריט ואיך הוא משפיע על ההצלחה שלנועסקים28/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הקמת חברות זרות תאגידים12/12/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, רו"ח אלון אהרונוף680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברה קשורה מחוץ לישראל – מה צריך לקחת בחשבון? תאגידים12/12/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של חברות בארה"בתאגידים12/12/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס ערך מוסף מיסים12/12/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"ממיסים12/12/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בניכוי מס תשומותמיסים12/12/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים וזיכוי מס זר מיסים27/12/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוז הפסדים בישראל ובחו"למיסים27/12/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי מסי חוץמיסים27/12/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס רכישה ופטורים במיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין 27/12/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה – המדריך המלאמיסים, מקרקעין27/12/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטורים במיסוי מקרקעין – סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין27/12/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.