AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס מיסוי תאגידים מיסים 23/10/19
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית - סקירה מקיפה מיסים 23/10/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה בתאגידים - היבטי מס מיסים 23/10/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיף 3(ט), סעיף 3(ט1) וסעיף 3(י) לפקודה - יישום מעשי מיסים 23/10/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות מיסים 23/10/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר"ל ומה שבניהם מיסים 23/10/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדות ביטוח לאומי 29/10/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד יגאל אלקובי 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומי ביטוח לאומי 29/10/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) - סקירה מקיפה ביטוח לאומי 29/10/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון) ביטוח לאומי 29/10/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי - רילוקיישן, מבוטחים מיוחדים: תושבי-חוץ, תושבי-השטחים, עובדים זרים, משק-בית ועוד ביטוח לאומי 29/10/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים מיסים 6/11/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ירון אלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מס מיסים 6/11/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין מיסים 6/11/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קנסות, הליכי כופר, קנסות מנהליים וגילוי מרצון - סקירה מקיפה מיסים 6/11/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים ועשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשויות המס בעסק מיסים 6/11/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מה בין חוק איסור הלבנת הון ופקודת מס הכנסה, וחובות מייצגים לפי חוק איסור הלבנת הון - הלכה למעשה מיסים 6/11/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי בינלאומי מיסים 19/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ג'ורדן סטוטלנד, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחירי העברה בעסקה בינלאומית מיסים 19/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ג'ורדן סטוטלנד 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו"ל - מילוי נספח ד', טופס 150 וכו' - הלכה למעשה מיסים 19/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה מיסים 19/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס והסכם הפטקא מיסים 19/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות במקרקעין והתחדשות עירונית מקרקעין 26/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בארי גורטלר הר-טוב, עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
אישור מייצג לבנק למשכנתאות והליכי קבלת משכנתא - טיפים מהפרקטיקה מקרקעין 26/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר בארי גורטלר הר-טוב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהליכי תמ"א 38 ופינוי בינוי - הפרקטיקה מקרקעין, מיסים 26/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א 38 ופינוי-בינוי - התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן מקרקעין 26/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי תמ"א בעיריית תל-אביב - תוכנית הרובעים - ייצוג יזמים ודיירים מקרקעין 26/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת 2019 מיסים 4/12/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח איתן אסנפי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עריכת דיונים עם רשויות המס מיסים 4/12/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד טל בן משה 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, דיוני שומות וטיפים מהפרקטיקה - מס הכנסה ומע"מ מיסים 4/12/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מאחורי הקלעים בעבודתו של פקיד השומה מיסים 4/12/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ביקורת ניכויים - הליכי שומה, דיוני שומה והתנהלות בפרקטיקה - מס הכנסה וביטוח לאומי מיסים 4/12/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מקרקעין - הליכי שומה וטיפים מהפרקטיקה מיסים 4/12/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול ספרים מיסים 17/12/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי ועוד מיסים 17/12/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - ספרי חשבון, ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר וכו' מיסים 17/12/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
התוספות של הוראות ניהול פנקסים - סקירה מקיפה מיסים 17/12/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים - עילות סעדים וסנקציות מיסים 17/12/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס ערך מוסף וחוק המזומן מיסים 21/1/20
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מסחריות  מיסים 21/1/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
החוק לצמצום השימוש במזומן - יישום ואכיפה מיסים 21/1/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: אמנות המס וזיכוי ממס זר מיסים 21/1/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
המדריך המלא לאמנות מס ו - MLI מיסים 21/1/20
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי ממס זר - הלכה למעשה מיסים 21/1/20
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: רפורמות המס בארה"ב וסוגיות במיסוי בינלאומי  מיסים 28/1/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
רפורמת המס החדשה בארה"ב- השלכות על יחידים מיסים 28/1/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי מיסים 28/1/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה ופנסיה דיני עבודה, פנסיה 28/1/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל, מר מיקי קבליס 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
איסור הפליה בדיני העבודה - עשה ואל תעשה דיני עבודה 28/1/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חובת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים - תמצית החובות והזכויות הפנסיוניות  פנסיה, דיני עבודה 28/1/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי בעלי שליטה, תאגידים שקופים והכנסת עבודה במישור הבינלאומי  מיסים 5/2/20
13:00-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיפי 3(ט), 3(י) ו- 3(ט1) לפקודה - הלכה למעשה מיסים 5/2/20
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק - הלכה למעשה מיסים 5/2/20
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומי  מיסים 5/2/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: גיוס אשראי עסקי ומימון חברות  העשרה עסקית 5/2/20
18:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מתי סניור - כלכלן, עו"ד רועי וינברגר 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
גיוס אשראי עסקי- הליך הבקשה מהקרנות והכנת תוכנית עסקית ומסמכי הבקשה  העשרה עסקית  5/2/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מתי סניור - כלכלן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא למימון בנקאי לחברות  העשרה עסקית  5/2/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי תאגידים מיסים 18/2/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, רו"ח אלון אהרונוף 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי תאגידים  מיסים 18/2/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת ומיסוי של חברות בארה"ב מיסים  18/2/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סדנת חישובי מס שבח (למתחילים) מקרקעין, מיסים  18/2/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי השכרת נכסי מקרקעין ותכנוני מס  מיסים, מקרקעין 25/2/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין מיסים, מקרקעין 25/2/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקה מלאכותית, סיווג מחדש והזכות לתכנון מס מיסים 25/2/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעין - מתנות, ירושות ומכירת דירות מגורים  מיסים, מקרקעין 25/2/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מתנות וירושות - היבטי מס שבח ומס רכישה מיסים, מקרקעין 25/2/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים  מיסים, מקרקעין 25/2/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי בינלאומי מיסים 18/3/20
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, רו"ח אלון אהרונוף 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
מבוא למיסוי בינלאומי - סוגיית התושבות ורילוקיישן   מיסים 18/3/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מדריך לרו"ח הישראלי - איך למלא נספח ד' ודיווח על הכנסות מחו"ל שמפיק תושב ישראל  מיסים 18/3/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס, CRS ו - FATCA מיסים 18/3/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
פעילות של תושבי חוץ בישראל - היבטי מס  מיסים 18/3/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים 18/3/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות מתקדמות במע"מ ומס הכנסה  מיסים 24/3/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייבוא וייצוא של שירותים ונכסים - היבטי מע"מ  מיסים 24/3/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי רווחי אקוויטי ושערוך נכסים  מיסים 24/3/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חקירות מייצגים וחובות נושאי משרה מיסים 24/3/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חובות נושאי משרה בתאגידים מיסים 24/3/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חקירת מייצגים בעבירות כלכליות בדיני המס מיסים 24/3/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסים  מיסים 22/4/20
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק עידוד השקעות הון - סקירת החוק והפרקטיקה מיסים 22/4/20
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
נאמנויות בדיני המס מיסים 22/4/20
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חייבי מס - השלכות החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי על חובות המס מיסים 22/4/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
חמי"ז וחנ"ז- הלכה למעשה מיסים 22/4/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנוני מס חייבי דיווח, עמדות חייבות בדיווח וחוות דעת חייבת בדיווח - סקירה מקיפה מיסים 22/4/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ניהול יחסים בין בעלי מניות, שותפים ועובדים בעסק מיסים, דיני עבודה, דיני תאגידים, פנסיה 27/4/20
08:30-15:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד רם גמליאל, מר מיקי קבליס 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
הסכמי מייסדים בחברות - דגשים וטיפים מהפרקטיקה דיני תאגידים  27/4/20
08:30-10:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק - היבטי מס  מיסים 27/4/20
10:15-11:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
דגשים פרקטיים בניסוח מסמכים לעובדים (הודעה לעובד, הסכם העבודה, הזמנה לשימוע ומכתב הפיטורים) דיני עבודה 27/4/20
12:00-13:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנון פרישה והיבטים פנסיוניים לבעלי שליטה ועובדים בכירים  פנסיה 27/4/20
13:45-15:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר מיקי קבליס  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס היבטי מיסוי מתקדמים בעסקאות מקרקעין מקרקעין, מיסים  19/5/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מקרקעין, מיסים 19/5/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל  מקרקעין, מיסים 19/5/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הזדמנויות מס ומלכודות מס בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  19/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות פינוי-בינוי - היבטי מיסוי  מקרקעין, מיסים  19/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מסחר באינטרנט והפרשות לפנסיה מיסים, פנסיה 26/5/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ליאון הריס, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מסחר בינלאומי באינטרנט - היבטי מיסוי  מיסים  26/5/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ליאון הריס 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרשות לפנסיה - סוגיות ועדכונים מהפרקטיקה פנסיה 26/5/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: תמ"א 38 ופינוי בינוי מקרקעין, מיסים  26/5/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי, עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי חקיקה בהתחדשות עירונית מקרקעין, מיסים  26/5/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה טרספולסקי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - בדיקות מקדמיות, היבטי מימון ופרוצדורה מקרקעין, מיסים  26/5/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מס ערך מוסף  מיסים  16/6/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
קורס ניהול הליכים משפטיים בדיני עבודה ובדיני המס  מיסים, דיני עבודה 23/6/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד טל בן משה, עו"ד ורו"ח סלי אילון  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
ניהול הליך בבית דין לעבודה - עשה ואל תעשה  דיני עבודה  23/6/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרקטיקה של ערעורי המס  מיסים 23/6/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה השגה וערעור בפקודת מס הכנסה   מיסים  23/6/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים במס הכנסה  מיסים 23/6/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים והוני או פירותי מיסים 30/6/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים - המדריך המלא  מיסים 30/6/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מועד ארוע המס והוני או פירותי - עדכוני פסיקה ופרקטיקה מיסים 30/6/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: החוק לצמצום שימוש במזומן ואיסור להלבנת הון  מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
החוק לצמצום שימוש במזומן  מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
איסור הלבנת הון - החוק שמייצגים חייבים להכיר! מיסים, העשרה עסקית  30/6/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסים   מיסים, מקרקעין 21/7/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד קרן מרציאנו  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
אופציות לעובדים ומיסוי חברות הייטק ויזמים  מיסים 21/7/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס בהשקעות נדל"ן בחו"ל מיסים, מקרקעין  21/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בינלאומי של יישויות היברידיות(כגון LLC וכו') מיסים 21/7/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוצאת וקבלת חשבונית מס כדין - ארגז כלים ואמצעי זהירות  מיסים 21/7/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיזוגים ורכישות - סוגי העסקאות ושיקולים משפטיים ופרקטיים דיני תאגידים  28/7/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רועי וינברגר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 28/7/20
10:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי, עו"ד טל בן משה, עו"ד מאיה כרמי 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים - מס שבח ומס רכישה מיסים, מקרקעין 28/7/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) נעם שרעבי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה - המדריך המלא  מיסים, מקרקעין 28/7/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי מקרקעין בדיני משפחה וירושה מיסים, מקרקעין 28/7/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסוי תאגידים    מיסים 25/8/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) שלומי לזר 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה - סקירה מקיפה מיסים 25/8/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מפעל מועדף - הטבות המס והפרקטיקה מיסים 25/8/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים מיסים 25/8/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים מיסים 25/8/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלומי לזר 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה ופנסיה דיני עבודה, פנסיה 16/9/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד רם גמליאל, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיני ויחסי עבודה - ניהול סיכוני המעסיק דיני עבודה 16/9/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
פנסיה והפרשות סוציאליות - חובות המעסיק - סקירה מקיפה פנסיה 16/9/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: עדכוני מיסים מיסים, מקרקעין 16/9/20
16:15-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד אילן בן אלי, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
רפורמת המס החדשה בארה"ב - השלכות על תאגידים  מיסים  16/9/20
16:15-17:45
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה במיסים  מיסים 16/9/20
18:00-19:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי התא המשפחתי - מתנות, ירושות, חזקת התא המשפחתי  מיסים, מקרקעין  16/9/20
19:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במיסוי מקרקעין    מקרקעין, מיסים 22/9/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה, עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
תמ"א 38 ופינוי-בינוי - היבטי מס  מקרקעין, מיסים  22/9/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים  22/9/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מאיה כרמי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  22/9/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין  מקרקעין, מיסים  22/9/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי יתרות חובה של בעלי מניות, שותפויות ותאגידים שקופים מיסים 20/10/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טופס 1350 ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות - הפרקטיקה מיסים  20/10/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים מיסים  20/10/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות מתקדמות במס ערך מוסף מיסים 20/10/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מע"מ בשיעור אפס ופטור ממע"מ - המדריך המלא  מיסים  20/10/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות בניירות ערך מיסים  20/10/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן מרציאנו 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: היערכות לסוף שנה ועדכוני פסיקה וחקיקה במיסים מיסים 27/10/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים  27/10/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני פסיקה וחקיקה במיסים מיסים  27/10/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חוק מס ערך מוסף - סוגיות אזרחיות ופליליות  מיסים 27/10/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי, עו"ד ורו"ח סלי אילון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בחוק מס ערך מוסף מיסים  27/10/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים בחוק מס ערך מוסף  מיסים  27/10/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: יחסי עבודה ופרישה - סיום העסקה ושמירה על סביבת עבודה ראויה דיני עבודה, מיסים  17/11/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד רם גמליאל, גב' ענת קלדרון 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
שמירה על סביבת עבודה ראויה - חובת המעסיק ביחס למניעת הטרדה מינית והתנכלות  דיני עבודה  17/11/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מילוי טופסי 161 והליכי פרישה וסיום העסקת עובדים דיני עבודה, מיסים  17/11/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' ענת קלדרון 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סדנת קריאת דוח מס אמריקאי לרו"ח ישראלי מיסים   17/11/20
13:00-16:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפטורים והליכי הפרוצדורה במיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים 24/11/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד ורו"ח סלי אילון  980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין - סקירה מקיפה  מקרקעין, מיסים  24/11/20
09:00-12:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין  מקרקעין, מיסים  24/11/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטים פליליים בחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים  24/11/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: היערכות לסוף שנה ועסקאות אקראי מיסים   8/12/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת המס מיסים  8/12/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות אקראי - היבטי מיסוי  מיסים  8/12/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מבוא למיסוי בינלאומי ומיסוי פלילי מיסים   8/12/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד טל בן משה, עו"ד אורי גולדמן 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
תושבות לענין פקודת מס הכנסה  מיסים  8/12/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים  מיסים  8/12/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעין   מקרקעין, מיסים 22/12/20
09:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 980 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן..
כנס: מיסוי בינלאומי והטבות מס לעולים ותושבים חוזרים  מיסים   29/12/20
09:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) גיא חן , עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים  מיסים  29/12/20
09:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כניסה ויציאה מרשת המס הישראלית (מבוא למיסוי בינלאומי ורילוקיישן) מיסים  29/12/20
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ   297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: סוגיות במיסוי שותפים ובעלי מניות ועבירות מס לפי חוק איסור הלבנת הון  מיסים   29/12/20
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 497 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בכניסה ויציאה של בעלי מניות ושותפים בעסק מיסים  29/12/20
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבירות מס כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון וסמכויות אכיפה וחילוט רכוש מכוח חוק איסור הלבנת הון  מיסים  29/12/20
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב  297 ₪ + מע"מ לפרטים נוספים - לחץ כאן.